Nhằm đáp ứng nhu cẩu mở rộng trong năm 2016, An Thái Bình có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Vị trí Yêu cầu Ngày hết hạn
NV kinh doanh – HN Ít nhất 02 năm kinh nghiệm về sales
Kỹ năng thuyết phục khách hàng
31/03/2016
NV kinh doanh – HCM Ít nhất 02 năm kinh nghiệm về sales
Kỹ năng thuyết phục khách hàng
31/03/2016
Trưởng BP CSKH Biết nghiệp vụ kế toán, xử lý tình huống 31/03/2016
Kỹ sư Lab Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Am hiểu về sản xuất, Kinh nghiệm cơ khí, điện tử, tự động hóa
31/03/2016