TRÒNG 2 TRÒNG – BIFOCAL

Đây là loại tròng kết hợp hỗ trợ người có mắt bị lão hóa, phần chính tròng kính dùng để nhìn xa, phần dưới dùng để dành nhìn gần như đọc sách.