TRÒNG ĐƠN – SINGLE VISION

Đây là loại tròng đơn, có độ nét cao, cho tầm nhìn rõ nét ở vùng nhìn xa hoặc nhìn gần. Tròng kính dành cho mọi đối tượng và cho hiệu quả hình ảnh tối ưu và rõ.