TRÒNG ĐA TRÒNG – PROGRESSIVE

Loại tròng kính dành riêng cho độ tuổi từ 40 tuổi trở lên khi bị lão thị. Tính năng nổi trội của Progressive là khả năng chuyển đổi theo khoảng cách tầm nhìn, sử dụng như kính cận, rất tiện lợi giúp bạn nhìn thấy được ở các tầm nhìn xa, dễ dàng làm việc, đọc sách, báo.
Các sản phẩm hiện có:
Đang cập nhật