TRÒNG ZEISS MYOVISION

Carl Zeiss Group là một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển và sản xuất các ống kính thiên văn, kính mắt, ống kính máy ảnh và ống nhòm cũng như các giải pháp cho các nghiên cứu y sinh học, công nghệ y tế và chất bán dẫn, các ngành công nghiệp kỹ thuật ô tô và cơ khí.

Xem thêm thông tin thương hiệu Zeiss

Xem tư vấn chọn tròng kính

Tròng dành cho người trẻ bị tật khúc xạ, giảm tăng độ cận.