Tròng ĐƠN ASAHI SV 1.67 HMC ASPHERIC
-Phù hợp với mọi trường hợp cận viễn loạn thị.
Thông số tròng (Parameters)
Chiết xuất (Index) 1.67
Độ cầu (Sphere) -12.00D +6.00D
Độ loạn (Cyl) Lên đến -4.00D
Đường kính (Diameter) 65mm-75mm
Chất liệu (Material) PLASTIC
Màu (Color) CLEAR
Gọng phù hợp (Suitable rim) Tất cả các loại gọng
ASAHI-SV-167-HMC-Aspheric-