TRÒNG ĐƠN ASAHI SINGLE VISION FF HD

ASAHI-LITE được thành lập năm 1980 tại thành phố Fukui Nhật Bản, là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất tròng kính thuốc có chiết xuất cao (High Index) như 1.67 và 1.74 và liên tục phát triển các công nghệ tiên tiến. Điều đó giúp ASAHI-LITE được công nhận là công ty dẫn đầu trên thế giới về sản xuất tròng kính mỏng.

Xem thêm thông tin thương hiệu Asahi

Xem tư vấn chọn tròng kính

Tròng đơn cho độ tin nét cao.

Các chiết suất

index-lenses

1.60 1.67 1.74