TRÒNG ASAHI MYOPIA CONTROL FREEFORM HD

ASAHI-LITE được thành lập năm 1980 tại thành phố Fukui Nhật Bản, là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất tròng kính thuốc có chiết xuất cao (High Index) như 1.67 và 1.74 và liên tục phát triển các công nghệ tiên tiến. Điều đó giúp ASAHI-LITE được công nhận là công ty dẫn đầu trên thế giới về sản xuất tròng kính mỏng.

Xem thêm thông tin thương hiệu Asahi

Xem tư vấn chọn tròng kính

Tròng dành cho người trẻ bị tật khúc xạ, giảm tăng độ cận.

myopia