TRÒNG AO HMC 1.61 FRESH AS

  • Phù hợp với mọi trường hợp cận viễn loạn thị.
  • Tròng mỏng cạnh, mỏng tâm, trong suốt, tính thẩm mỹ cao.
Thông số tròng (Parameters)
Chiết xuất (Index) 1.61
Độ cầu (Sphere) -10.00D +8.00D
Độ loạn (Cyl) Lên đến -2.00D
Đường kính (Diameter) 65mm – 72mm
Chất liệu (Material) PLASTIC
Màu (Color) CLEAR
Gọng phù hợp (Suitable rim) Tất cả các loại gọng
 
  • DESIGN : ASP.
  • UV PROTECTION : UV 
  • COATINGS : HMC, EMI.
AO HMC 1.55 Fresh AS