TRÒNG AO HMC 1.61

Phù hợp với mọi trường hợp cận viễn loạn thị.
Thông số tròng (Parameters)
Chiết xuất (Index) 1.61
Độ cầu (Sphere) -10.00D +6.00D
Độ loạn (Cyl) Lên đến -2.00D
Đường kính (Diameter) 65mm – 72mm
Chất liệu (Material) PLASTIC
Màu (Color) CLEAR
Gọng phù hợp (Suitable rim) Tất cả các loại gọng
 
  • DESIGN : ASP.
  • UV PROTECTION : UV 
  • COATINGS : HMC, EMI.
AO-Permalite-161